b3ta.com board
You are not logged in. Login or Signup
Home » Messageboard » Message 1047492 (Thread)

# re:tsekkaa tää vähä hieno
huomen vois mennä salille mulle tulee kodinhoitaja klo 13-16
(, Mon 14 Apr 2003, 14:59, archived)