b3ta.com board
You are not logged in. Login or Signup
Home » Messageboard » Message 414206 (Thread)

# Jeg har snart været her 300 dage,
og du er den første DK'er jeg er stødt på indtil videre.
Vi må lave et Dansk b3ta-bash hvis vi bliver mange en dag.
(, Thu 17 Oct 2002, 0:09, archived)