b3ta.com challenge: remaking films with animals
You are not logged in. Login or Signup
Home » Image Challenge » Remaking Films With Animals  [Suggest a different challenge]

This is a challengestill open
remaking films with animals

This week's challenge is classic b3ta: fire up Photoshop, and remake Films and TV programmes, but with animals instead of humans.

(, Wed 31 Mar 2010, 23:17)
Pages: 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (or see the latest posts)
# better in me 'ead

(, Fri 2 Apr 2010, 12:58, More)
# This has probably bin dun
But for a simple task it took me so so so so so long so i'll force it on you

(, Fri 2 Apr 2010, 1:42, More)
# behind baaaaaars :)
also cheeky pea for compo


(, Fri 2 Apr 2010, 0:11, More)
# The PG version, for all the family.

(, Thu 1 Apr 2010, 23:01, More)
# more landfill

(, Thu 1 Apr 2010, 21:44, More)
# This is much better than my last attempt... I hope. :)

(, Thu 1 Apr 2010, 21:22, More)
# Prolly bindun already...

(, Thu 1 Apr 2010, 20:39, More)
# Krill Bill

(, Thu 1 Apr 2010, 18:48, More)
#

(, Thu 1 Apr 2010, 17:53, More)
# Equally Kwik but Shitter


and NWOT
(, Thu 1 Apr 2010, 16:52, More)
# tenuous PRC


Click for bigger (142 kb)

(, Thu 1 Apr 2010, 15:23, More)
# Hehehe.....Drops a pea....

(, Thu 1 Apr 2010, 13:41, More)
# *hopes it's not too obscure*

(, Thu 1 Apr 2010, 13:33, More)
# :)


This is my cat Figaro. I think he's perfect for the part.
(, Thu 1 Apr 2010, 13:24, More)
#

(, Thu 1 Apr 2010, 12:48, More)
# The Muppets Presents - ASCIIMAL 2 - It's hard not to kill
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMOIZNIM8$NMMM$MDMNMZN?8MO?8MO7MNZIM$7MMMNI$MM7DMO7MDIOD$IDM8M87MDIOMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM:M=+:M::MMM+:O:=ND~:M:M:M:D::M8+M:7MMMM:M:M:8:D:$=~8M=:M:::M:M=~8MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM,M:D,M,,$MM,I,,7,,M,MMM,MMM,,N=7M,:,MMM,MMN,M,M,,N,,,+,,,M,M,MM,,,MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNNNNMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNDMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNIIOII7IIIIIDMMMMMMMMMM
MMMMMD....MMMMN.........Z8O$....~M....M:...NMM....MM....MMMMO....MMM....NMMMZIIIIIIIII7I7IMMMMMMMMMM
MMMMM,.8..MMM...........MI......:N....M,...NM?....MD....MMMM.....MMM.N8.NMMMIII7IIIIIIIIII8MMMMMMMMM
MMMMM...8.ZM,....,I+,...M.......7D....M,...MM.....M,.8..MMMN.....DMM....MMNNIIIIIIZMIIIIIIINMMMMMMMM
MMMMI.....,M....8DZZZZZN=....MMOZ7....M:...MM.....M.....MMM:.....:NN....MMNDIIIIIIZMIIII7IINMMMMMMMM
MMMM,..,...M,......,:$7I....MOII7I....M:8+.M+.....7.....MMM,..,...MM....MMMNIIIIIZOZIIIIIIINMMMMMMMM
MMMN,,,:,,,=$:,,,,,,,,,:,,,,M7IIII,,?,M:,,,M,,,,,,,,,,,,NMM,,,:,,,ZM,,,,MMNDDDNNMMIIIIIIIIOMMMMMMMMM
MN,,,,:,,,,,O77D:,,,,,,,,,,,NIIIII,,,,M~,,,M,,,,,,,,,,,,I,,,,,,,,,,7,,,,MDZZO8NDMIIIIIIIIIMMMMMMMMMM
NN,,,,,,,,,,M7II77$+,,,,,,,,,II:,+,,,,M~,,,N,,,,,,,,,,,,:,,?,,,,,,,8,,,,,,,,Z88$II7IIIIINNNMMMMMMMMM
NDZ,,,:MD,~,8=,,,,,,,,,,~,,,,,,,,~,,,,M~,,,7,,,+,,,,:,,,,D,,,,M$,,,~,,,8:,,MOO77II7IIIIDNDNMMMMMMMMM
OZI,,,ZN$,:,,,,,,,,,,,+MD,,,,,,,,:,,,,8~,,,:,,,O,,,,8,,,,$,,,:Z+,,,,,,,,,,,MZ$IIIIIIIZNNNDDD8NNMMMMM
ZZ$$::NZ7::+MO~:,,:=MMMODDD::M,:NM,,,:Z~,,,+D::8~:MMM:,:7MZ::Z~~::I:::~DMMMM8$I7IIIIONDZD88OO88DNMMM
8OZIIIIIIIII??IIIZDD888D8O888D8DDDDNN8D8DDZ$II?I7IIIII77$$?77?+++I=====~+=+$$777IIII7ZZZ77ZZ$ODNMMMM
O7IIIIIIIIIIIIIIZ8D888D8I:=8N8DDD88DD8DDD8O$IIIIII$IIII++====++~~=:=:::,:~:NZ$777I7I7IIIIII7ZO88NMMM
O$I7IIIIIIIIIIII$ZO88I,,.....:$DDD88D8N8DDO8OZ$I7$7II$7??=~::=+=:=:::,,,,:,MZ$$$7777777I$88$O888DDNN
$7IIIIIIIIII????IZZZ8,,.......,7O8D88DDDDD8D8OOO$7$ZZIIIII=~~=++::::::::,,,:O$$$$$77777Z+IZ7ZOZZ88ZO
IIIIIIIIIII???IIII?IZ,,...D88,.,Z88D8888DD8D8DD88OZ777III??==~+=~===~,,,,..NZZOZ$ZZOZZZO,=?7$$7$$Z$$
IIIIIIIIIIIIII?I?I?I$,,...OOD:,,,IOODOO88O8D8DD888O77III????+~:=:~~~,,..,,.....,.,...,8,:?I7++?II$OZ
IIIIIIIIIIIII?IIIIIII??I,,,:IIIIIIII:,,,,,,+88888D8Z$77I?+?=::,,:,,,,........,,.,,,,,78::~==:~+?7$ZZ
IIIIIIIIII??IIII??IIIIIIIIIIIIIIIIIII=,~7.,,:OD8DDDOZ$II??~::,..:,:.........,~+~+==.:,O,::~+~=??77$Z
IIIIIIIII??I?III?IIIIIIIIIIIIIIIIII?IIIND8..,~8DND8OZZ$7777$+:,.,.....,.....:,~:=?I=?8O::~:~~=++?I$7
IIIIIII??IIIIIIIIIIIIIIIII?IIIIIIIIIII?8M?...,8D8DO8ZZ$$ZZZZ7?~~:..~:~~:$$ZZZON88DOOD88Z8$:::~=+?7$I
IIIIII?IIIIII?IIII??IIIIIIIIIIIIIIIIIII=,,,,,,D8DNDD8OZZZZZZZZZ7?+=+:,,::+7I+7I+??+7$$DDOODNNNMMDZ7I
IIIIIIIII$I$I$D7I?IIIIII?IIIIII?IIII?IIII?,,,~Z888OOOIIIIIIIII+??,,,,,,,,,.O,.::=,,,:::~+?8ZNMMM77I$
IIII??II7Z8ZI8NDD8ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO8OZ$Z7IIIIII?~,,......,.,,D:,~:~:~,:::?~+=Z8O:++III
IIII?IIZOD8$8NDDDD8DD87I?IIIIIIIIIIII?IIIIIIIIII7$7$I777III7??:~?...$$$Z,,~7+D88:8Z,,:::MM$7=++???I7
III?IIZ$ZD88DDDNDNNDDDD88ZI?III?III?IIIIIIIIIIIIIIIIII7I7III7?+:?...7?$O,.Z8$O8OIOZ,::::MMZZ?+++???7
II?II?IZ8NONDDDDDDO77Z$ODNNDI?I?I?III?I?III?IIIIIIIIIIII77I?77?:+.,,$IZ8:I=O8$7$OZD+7$OMMM$7I+++???7
I??III7ZDN8DDDD88OIIIII$$ODDDDD88ZIIIIIIIII??IIIIIIIIIIIIII7$7?~+,,:,,,,~=~7ZO~~~~::=+D8=~+$7+++?+I7
7I?IIIIODDNDDNDDZIIIIIIII$OOO88D8DDZZ7IIIIII+?I?I?IIIIIIIII7$$I+~,,,::,~~:II~Z=~=~:~++Z8::+7DMNM87ZZ
7I?IIII$88DND8DNIIIIIIIII$ZZ7II$$$ODNDDD7III??IIIIIIIIIIIIII7I7++,,,,:~=+=IO,IOI7?III788:~+7DMMMM8NO
IIIIIIIIDDDDDDDDIIIIIIIII7IIIIIIII7Z8DDDD8OI???IIIIIIIIIIIII7$$I?~,,~~??I?Z8D8D88888O8O8:~+7NMMMMMMM
???IIIIIDDDNDDD8IIIIIIIII7IIIIIIIIII$88ND8N8I??IIIIIIIIIIIIII7$$I=::~=$ZODDMNMMMNNNMMMN8$OZ8MMMMMDO=
??I?IIIIO88DDDDD$IIIIIIIIIIIIIIIIIII7DDDDDD88?IIIIIIIIIIIIII7$$O888Z88DDD88D8OOZ8DNMDDNNNNNMMMMMDNID
????IIII$DDND8DN8I??IIIIIIIIIIIIIIII7DNDNDNDDNII?IIIIIIIIIIII77ZOZZ$DDD8D8D8DD8OODNNNDNNNDZNMZNM??IN
II??IIIII+.:,?D8D8IIIIIIIIIIIIIIIIIIODDDDNDNNDDI??IIIIIIIIIII7$$O8DDN8DOD888NNNDNNNNDDNNNNNNMMN$ZNZN
I?+??IIII7,,.,788D8IIIIIIIIIIIIIIIIZ8D8DD8DDDD$I?+IIIIIIIIIII7$$O8NNDO8ZZ8OOD88ZDOODDNNNNNMMMODON7$Z
???IIIIIII7I,~D,.,D8$IIIIIIIIIIIIIONNDDDDND8O7IIIIIIIIIIIIII?I77ZDDDDI8O8O8ZODDDN888DNDNDNMMMZD=ONZD
??IIIIIIIIIIO,:=.$.O8D8$IIIIIIIIOD8O8DD8888Z7IIIIIIIIIIIIII$?I$,7DND8D$DOZ8D$8DNNNDOO8DNNDNMMDI7?N~I
?IIIIII?IIIII7I,..,~.:D88OD888DDDDD8DNNDD8$IIIIIII?IIIIIIIIZI?$..8D8O88D88Z=788DDND88DDNDNMM8N:?OMZD
?IIIIIIIIIIIIIIO?......8..888O88DDD8DDD87IIIIIIIIIII?IIIIII$7I7:,ZDDDDNDDODDODDNDOO7ZZZ8NMNMMMM:$MDM
IIIIIIII??IIIIIIIIO+=..,..:D....D8DD8Z7IIIIIIIIII???IIIIIII7I??=$D8ODDDNDNDNDZ8OZZ$ZOZ$$ZZZMND+D7?N8
I?IIIIII+?III?IIIIIIIOZOI,?Z...?O8Z7IIIIIIIII+I??????IIIIII7I~?,ZO8DDDN8DZOZZOD8OOZZOZZZZOOOOONOZ:=N
IIIIII?????IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?I?I??I+?IIIIIII7IZ?ZO8DNNNDDN8DOOO88OO8OZZZZZ$$$$Z~Z?,,:
IIIII??????I?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?I?I????IIIIIIII$7II?ZDNDDDDDN8OOOO888888OOOOZO$$$$ZMMMMM
IIII?????II????I$ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?I???I?I?I?III~I77Z8O$$ODDNN888O8888D8888OOOOO$7$$ZMMMM
+?I?+++??I?II?+??$$IIIIIIIIIIII7OOO7ZZ+??IIIII??=??~?~,:I?III777II78DNDDDDD888888888888OOOOOZ77$OMMM
~:=~=++?III??$7??IIIIIIIIIIIII7Z8O$ZZ+???IIIII??+~++?~?I8777I77II$$$$ONOD8D888888888D888OOOOO$Z$ZMMM
Z=~=~~?I?I?I?+O7?IIIIIIIIIIIII$OD87?I????IIIII?~+~?7IIIIO88NNNNMD$IIIIZDD8D88D88888888888OOOOZ$$$MMM
MMMM8$I+???++?I$IIIIIIII7IIIII$8D??II??++???I??::~=I?$$ZNMMNN:,,$D7IIIID8Z888888888888888888OOOZ8MMM
,,:?I7Z$Z7I~=+??IIIIIII777III$$NDZ??I+?+???I??+I=I??$ZDNNO88?~:,+IIIII88OZZ888888888888888888OOZZMMM
,:+I?II7ZDNND8Z7IIIIIIII7I7I7ZZN8$ZZ=?I??+??==:~++$ZZDMN,MIIIIIIIIIIIII8OZ$ZZ8D88888888888888OOOZMMM
:=??III?IZMNN8OZIIIIIIIII77Z$Z8NNOZOOI+I?++==:=+=:7$IODI7IIIIIIII8M$ZII77ZZ7$O88DD888888888O8O8OO,ZM
,=~+???+?II8N8O7IIII7III$$$$Z8NNMMDZOZ$++==~,:?+~+Z7$IIIIIIIIIMDZMMMMZII$ZZ$$$OOOODD888O8O8OO8O8O,,:
,::++++?I77$8DZ7II$7$OZZ7777DMMMMMMMO$ZZ=?=:,=+:~I$IIIIII7MNZ$O7IIMMN7II$III$$$ZOZ$88Z8O8OZZ$OO=,,,,
,,::~+??$$7$O8OOZZZO8NM8$I7ZZMMMMMMMMD88O7~+?=+,+Z7IIIIIMMMIIIIIIIMMMII7?:,,,7$$Z$I$ZZZZZ$ZZ$,,,,,,,
,,::=?I7$ZZOZ8DDO8DDMMMM$$7$OOMMMMMMMMMDD8~+~====$IIII?ZMMM7IIIIINM,7II$?~,,,..$$::7$ZZZZI:$Z7,,,:::
,,:=+II$OZZO888NNNMMMMMND$$$ZZ8MMMMMMMMMN8D:?=+~?==IIIII7NMMMD8N,.=7II7II?:,,,..,...:~?ZZ:,,,,,,,:::
:::??7$OO888DDDMMMMMMMNNNOI$IZOONMMMMMMMMMNM~=~?+=+II?ZIIII7Z=Z$7III$$III?++~,,,:,::+I?:::.,,,,,,,::
~+??7ZZO88DDNNDMMMMMMMM8M87$$I$OZNMMMMMMMMMNO===:?+?+OOZI$7I7IIII7Z$7$ZII?I7????III7$7+~::...,,,,:::
???7$ZO8DDNDNNNMMMMMMN8DNNZ$Z7$$8ONMMMMMMMMNM,:==,~+IDD$7ZZZ=7III$ZO7$D$77Z88OOO888OZ?++++,..,,,,,::
+IIZOO8DDNNNNNNMMMMMMDDNMM8$8$?ZZOONMMMMMMMMM:~,,:,IOZIZ8OZ8O7III7ZO8$$ZOZONDDDDD8OZII???~..,,,,,,,:
I$ZO8DDNNNNNNMMMMMMMNZOMMMN888$8ZO88NMMMMMMMM+=::,77??IZND8DDOOZ?IZNNND+OZ$8NNND8O$7I?7I$...,,,,,:::
?$O88DNNNNNMMMMMMMNDDOMMMMDDDDOZDZ8ONMMMMMMMM$=:~??????87NNNDM7OZ=~~DDDOZ$??8ND8OOZ$$Z$Z....,,,,::::
$Z8DDDNNNNNMMMMMMMNN8MMMMMMMNN8$O8ZO8NMMMMMMMM~++,7Z?OM,,,,NN?I?????+NNDZ+?:~ONDD888O8N..,,,,,,:::::
$ZO8DDNNNMMMMMMMMMMZNMMMMMMMMNDZO8ZOO8NMMMMMMM:?,,~D8O,,?:,NN$O$7I?I$?NNN:I?=?DNNDDDDM.,:,::,::::~==
ZZOO8DNNNMMMMMMMMMDMMMMMMMMMMMD8OM88O8DMMMMMMMO+,,+:I~+=:=+,NNZZOO$8OZ?NN=7II?ZNNNNDZO7I?~+::::~~=~~
$$O88DDNNMMMMMMMM8MMMMMMMMMMMMMO8MD8D8DNMMMMMMM:,=OZI~?+?~~+I8MNN8O88D8~M~7Z$$Z8NNN8D8OO7$~~$?II?7OM
77ZZO8DNNMMMMMMMDMMMMMMMMMMMMMMODNNO8DDDMMMMMMMZI8N=?=7Z+?:I?ZNNNNNOOO88ZIZOOOOODNMDD8D88ID88D8OO8O$
777$ZO8DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDMD88DNNMMMMMMMND$$I+I7?ZZ~I=7MNNNNM8888O8O8888ODNNNNNN88?Z8OMMNMMMM
?II$ZZ8DNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNMMMNDDDDDNMMMMMMM8:.:,Z=?,++?:$NNNNNNN888OO8DD888DNNMNNNDNDDDNNMMMMMM
+?7I$Z8DNMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMNDNDDNMMMMMMMM....,,:,:,.:NNNNNNNNN88OOONDDD8DDNMNDD:,..,,:::::~?
???$$$8DDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNDNNNMMMMMMM7.:,:I$?=:~MNNNNNNNDDN8D88DNDDDDDNNDDNNNNMMMMMMMMMM
=+??$O8DNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNNMNNMNMMMMMMMN,=IZZ+::.MNNNNNNNMMNNNDNDDNNNDDDDNDD8DDDDZ7ZNMMMMM
=++I$ODNNMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMN7ZDD88O~.NNNNNNNNNDDNNMMNNNNNNDDNMMD88OO8NMMMMMMMM
+?IIO8DDMMMMMMMMMMMMMMMN8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNZ??=:~~~MNNNNNNMNNMNNNNNNNMMNNNNMM,D88O$MMMD8MMMMM
77$888DNMMMMMMMMMMMMMMN8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN$7$II+=DNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNMMMMMN::DMM8ODMNMMMMMM
ZZO88DDMMMMMMMMMMMMMMDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO888OOODNNNNNMNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNO?8NN8NMMMMMMMMM
88D8DDNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDD888NMMMMNMMMMMMNNMMNMMMMMNNNNMMM7D8MNNMMMMMMMMM
88D8D8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNNNNNNNMMMMMMMMMMMMNDOODMMMMMMNMNMMMDMMMMMMMMMMMMMM
DDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMM
OD8DDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8NOM8DD88N88MMMMMMMMMMMMMM88D88DD8MMMMMMMM
,::NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI$7II$MIII$7I77IZZINI7ZI7IZ8IZIDNIIOIII$IMMMMMMMM
:::::NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI88MIIMIZII8I7OI7IINIZ$IZINNI8I8NIIIIIIII$MMMMMMM
:==~::~NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
?+~+==~::DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
?+++=?=+=~~~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Animals and ASCII - can't beat that ;-)
(, Thu 1 Apr 2010, 12:32, More)
# Licensed to Rut

Click to embiggen.
(, Thu 1 Apr 2010, 11:00, More)
# Dr.Moo

(, Thu 1 Apr 2010, 9:21, More)
# Is this better? :(

(, Wed 31 Mar 2010, 23:50, More)
# :D
Image and video hosting by TinyPic
(, Wed 31 Mar 2010, 23:38, More)
Pages: 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (or see the latest posts)